Seniorkommittén

Representant i styrelsen: Tommy Nyhlén
Sammankallande: Tommy Nyhlén

Ledamöter

Tommy Nyhlén  0737-592433    Fyrväpplingen Göingeträffen

Sune Karlsson   0733-805062   Seriespelet

Lotta Nylander 0708-769687    Kassör

Sommargolf 
Tisdagar:
Se spelschema och gruppindelning nedan
Anmälan 7.45 – 9.00
Ansvariga seniorkommittén

Vintergolf
Tisdagar:
Lottning 08.30/09.00
Ansvariga seniorkommittén