INDIVIDUELL TRÄNING
25 minuter kostar 300kr
50 minuter kostar 600kr

Bokning sker via e-post till sara.eklund74@gmail.com eller
sms till Sara 0709 34 81 00