Rangen är stängd varje måndag och torsdag fram till kl.09.00 pga bollplockning och klippning.