Rangen är stängd varje måndag och torsdag mellan 7-9 pga bollplockning och klippning.