Damgolfen har startföreträde 16.34-17.51. Värdinnor på plats 16.00-17.00. Startavgift 20 kr.
Se spelprogrammet här!