Stora banan och korthålsbanan är stängda pga stora snö/vattenmängder.